logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Biodiversiteit

Biodiversiteit is in de meeste gevallen een zaak die middels de (traditionele) bestekken gewaarborgd is. Zijlstra infra bv vindt het echter onderdeel van haar taak om, voorafgaand aan de uitvoering van projecten, het uitvoerend personeel te informeren over de zaken waaraan de nodige aandacht geschonken moet worden. Dit kan betrekking hebben op wettelijke eisen (rooien van bomen buiten het broedseizoen) maar kan ook te maken hebben met preventieve maatregelen (bij baggerwerk in bestaande watergangen bijvoorbeeld). Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het overzetten van aanwezige vissen, amfibieen o.d.

In geval van projecten die in eigen ontwikkeling worden voorbereid zullen de wettelijke eisen ten aanzien van onderzoek en voorbereiding worden nageleefd. Hierbij valt te denken aan noodzakelijk Flora en Fauna onderzoek.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie

Recent nieuws

05 December 2017
Samenwerken met maatwerk!
05 December 2017
Uitdagend en uniek
05 December 2017
Bouwrijpfase gereed

Neem dan direct contact op!

Bent u op zoek naar meer informatie?

Schroom dan niet om contact op te nemen met Zijlstra Infra! Neem direct contact op!