logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden zijn voor de bedrijfsvoering en organisatie mede in het kader van MVO voor Zijlstra infra bv zaken die zeer serieus genomen worden in de ruimste zin van het woord. Het betreft hier wezenlijke onderdelen die betrekking hebben op:

- Werkgelegenheid: uitbreiding met 2fte t.o.v. 2013. Hierbij is rekening gehouden met het natuurlijk verloop.

Saldo In- en uitstroom personeelbestand in 2014 bedraagt 2,0%.

- Verhouding tussen werkgever en werknemer: zoals in 2032 heeft Zijlstra infra bv in 2014 met alle werknemers een gedragscode vastegelegd. Deze is door alle werknemers ondertekend.

- Veiligheid en gezondheid: Zijlstra infra bv is VCA** gecertificeerd. De ongevallen index (IF) staat binnen Zijlstra infra bv reeds 4 jaar op 0. 

- Opleiding, onderwijs: Zijlstra infra bv investeert continu in de bij de onderneming werkzame personeelsleden. Dit kan geschieden op vrijwillige basis maar ook opleidingen die in het kader van wetgeving of bedrijfsmatig noodzakelijk zijn worden (in goed overleg met de medewerkers) door Zijlstra infra bv geheel of gedeeltelijk vergoed. Deze onderwerpen worden tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken met onze medewerkers helder en duidelijk gecommuniceerd.

In 2013 heeft Zijlstra infra bv 235 euro per medewerker besteed aan opleidingen en cursussen

- Diversiteit en kansen: het beleid van Zijlstra infra bv is gericht op gelijke kansen, elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers. Hiertoe worden jaarlijks functioneringsgesprekken gevoerd en wordt een opleidingsplan opgesteld.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie