logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Gedragscode

Gedragscode is voor al het personeel van Zijlstra infra bv van toepassing. Wij hechten veel waarde aan het belang van de klant. Binnen de bedrijfsvoering is geen sprake van intimidatie en/of bedreiging, manipulatie, corruptie of omkoperij. Om deze zaken uit te bannen hebben alle medewerkers van het bedrijf en de directie een zogenaamde gedragscode ondertekend waarin verklaart wordt dat eenieder zich houdt aan de afspraken zoals deze in- en extern gemaakt zijn.

Deze gedragscode is door alle reeds in dienst zijnde personeelsleden ondertekend. Bij nieuwe medewerkers wordt de gedragscode als onderdeel van het arbeidcontract standaard opgenomen.

Tot heden zijn bij Zijlstra infra bv geen zaken voorgevallen die in strijd zijn met de voorschriften en eisen ten aanzien van corruptie, omkoping, concurrentievervalsing en bijdragen aan politieke partijen / lobbygroepen.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie