logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Indicatoren

Zijlstra infra bv volgt de criteria in het kader van de MVO prestatieladder. Door te voldoen aan een aantal aspecten die zowel in- als extern inzicht geven op welke wijze Zijlstra infra bv opereert kunnen wij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Deze aspecten hebben betrekking op:

  • Werkgelegenheidsaspecten (werkgelegenheid, arbeidsverhoudingen, veiligheid en gezondheid, opleiding etc.)
  • Arbeidsethiek personeelsleden
  • Inkoopbeleid
  • Energiebeleid
  • Omgevingsfactoren
  • Milieubeleid
  • Financieel beleid

Om te komen tot een meetbaar managementsysteem zijn bovengenoemde aspecten intern weergegeven in 33 indicatoren die omschrijven op welke wijze Zijlstra infra bv hieraan voldoet. Al deze indicatoren worden inhoudelijk publiekelijk weergegeven op onze website om er zodoende voor zorg te dragen dat deze inzichtelijk zijn voor alle stakeholders zowel in- als extern.

 

 

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie