logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Inkoop

Inkoop van materialen / materieel wordt door Zijlstra infra bv met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen om te komen tot een efficient en milieubewust eindresultaat. Hiertoe worden de inkoopdocumenten voor duurzaam inkopen zoveel mogelijk toegepast binnen de mogelijkheden zoals die bestaan en van toepassing zijn voor specifieke projecten. Hierbij wordt gekeken naar een aantal aspecten zoals recycling, plaatselijke leveranciers / onderaannemers en energiebesparende aspecten (b.v. transportmiddelen / graafmachines)

Met betrekking tot toe te passen bouwstoffen heeft dit  geleid tot toepassing van PVC waarbij gebruik wordt gemaakt van recycle materiaal, hergebruik van (schoon) freesasfalt, hergebruik van sloopmateriaal (metselwerk, beton) etc. 

Ten aanzien van materieel heeft dit geleid tot vervanging van een aantal bedrijfsvoertuigen met een aanmerkelijk lager verbruik als de tot eind 2012 in gebruik zijnde voertuigen en de vervanging van de mobiele graafmachines met een duidelijk lager verbruik.

Indien de mogelijkheden aanwezig zijn zal de voorkeur uitgaan naar plaatselijke leveranciers die kunnen voldoen aan de specifieke wensen en eisen zoals opgesteld door Zijlstra infra bv

Daarnaast wordt bij de inzet van onderaannemers gericht gezocht naar plaatselijke bedrijven om zodoende de plaatselijke werkgelegenheid te stimuleren en de vervoersbewegingen van en naar de projecten te beperken.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie