logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Milieuwetgeving

Milieuwetgeving wordt door Zijlstra infra bv ten alle tijden nageleefd. Dit heeft zijn weerslag in diverse aspecten zowel bij de uitvoering van projecten (afvoer bouwstoffen, geldende milieuzones, gebruik van verantwoordde bouwmaterialen, inzet van deugdelijk materieel etc.) maar ook bij onderhoud van materieel op de bedrijfslocatie (afvoer van afgewerkte olie, afvoer brandstof filters e.d.).

Zijlstra infra bv heeft geen sancties opgelegd gekregen met betrekking tot het niet naleven van milieuwetgeving

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie