logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Ongewenste effecten

Ongewenste effecten op de gemeenschap in het gebied van de activiteiten zullen door Zijlstra infra bv binnen de vigerende wetgeving met de grootste zorg worden geminimaliseerd.

Op de locatie van de vestiging worden de van toepassing zijnde voorschriften en wetten in goed overleg met de gemeente Woudrichem nageleefd. Ook wordt rekening gehouden met aangrenzende bedrijven en is er geen sprake van ongewenste effecten.

Op projectlocaties worden eveneens de van toepassing zijn voorschriften en wetten in acht genomen, vindt communicatie plaats met omwonenden en wordt getracht hinder zo min mogelijk en kort mogelijk te laten zijn. Dit wordt gerealiseerd door overleg met betreffende opdrachtgever en communicatie met alle betrokkenen middels onder andere informatiebrieven en deelname in bijvoorbeeld klankbordgroepen.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie