logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

V&G consumenten

Zijlstra infra bv draagt op basis van de VGM Checklist Aannemers (VCA**) zorg voor de ontwikkeling, naleving en continue verbetering van beleidsmaatregelen om zeker te stellen dat de gezondheid van afnemers van producten en diensten van Zijlstra infra bv, zoals klanten en consumenten (gebruikers infrastructuur/omwonenden), niet in gevaar worden gebracht. Daarnaast zijn wij ISO 9001 gecertificeerd en beschikken wij over het certificaat BRL SIKB 7000 protocol 7004. 

In 2013 zijn geen meldingen m.b.t. veiligheid van gebruikers van producten of diensten van Zijlstra infra bv binnengekomen.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie?