logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Herontwikkeling Grote Kerkstraat

IN UITVOERING

Betrokkenheid bij de bouwteam-overeenkomst voor dit project heeft er toe geleid dat wij zijn gestart met deze herontwikkeling. In 1e instantie is op basis van een globale kostenraming voor de infra (in combinatie met alle overige disciplines) bekeken of dit haalbaar was. Na een positief besluit hierop hebben wij in eigen beheer de engineering van de complete infrastructuur uitgewerkt en daaraan gekoppeld een reële kostprijs bepaald. Naast de reguliere werkzaamheden voor het bouw- en woonrijpmaken van de locatie is door ons ook de asbest inventarisatie uitgevoerd en zorgen we tevens voor de uitvoering van het slopen van de bestaande bebouwing waarbij de uitkomende materialen deels worden hergebruikt in de nieuwe situatie. Door een goede afstemming binnen het bouwteam met de diverse disciplines (voornamelijk de bouwactiviteiten) zijn we snel en adequaat tot een werkbaar resultaat gekomen.

Project details

Opdrachtgever: Gemeente Aalburg

Uitvoeringsduur: 4 maanden

Contractsvorm: Volledig

Plaats: Wijk en Aalburg Google Maps

Project Type: Diversen

Media

Geen nieuws beschikbaar.

Neem dan direct contact op!

Bent u op zoek naar meer informatie?

Schroom dan niet om contact op te nemen met Zijlstra Infra! Neem direct contact op!