logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Onderhoud Aalburg 2017

IN UITVOERING

Ook in 2017 wordt voor de gemeente Aalburg het meerjarig onderhoud uitgevoerd door Zijlstra infra bv op het gebied van elementenverhardingen en rioolwerkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de gehele gemeente Aalburg op basis van afzonderlijk te verstrekken deelopdrachten. Hierbij draagt Zijlstra infra bv zorg voor opname van de uit te voeren werkzaamheden en wordt per onderdeel een kostenopgaaf verstrekt op basis van de raamovereenkomst waarna overgegaan wordt tot uitvoering. Snel, doelmatig en efficiënt voor beide partijen.

Project details

Opdrachtgever: Gemeente Aalburg

Uitvoeringsduur: 1 jaar

Contractsvorm: Volledig

Plaats: Gemeente Aalburg Google Maps

Project Type: Wegenbouw

Media

Geen nieuws beschikbaar.

Neem dan direct contact op!

Bent u op zoek naar meer informatie?

Schroom dan niet om contact op te nemen met Zijlstra Infra! Neem direct contact op!