logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Bouwteam

Naast de D&C en DBFM overeenkomsten, waarbij Zijlstra infra bv een leidende rol heeft in het ontwerp en uitvoering, werken wij ook regelmatig in bouwteam verband aan te realiseren projecten. Als onderdeel van een team van specialisten (op het gebied van o.a. bouwkunde, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, landschapsinrichting en infrastructuur) worden projecten vanaf voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een praktisch toepasbaar en economisch gunstig eindontwerp wat vervolgens door de deelnemende partijen in goed overleg ook wordt gerealiseerd. Dit levert niet alleen voordelen op ten aanzien van bijvoorbeeld de ontwerpkosten maar is zeker ook gunstig doordat in een vroegtijdig stadium problemen herkend worden die door adequate aanvulling vanuit de praktijkervaring voorkomen en opgelost worden zonder dat dit tot onvoorziene meerkosten leidt.

Projecten die de afgelopen jaren zijn (worden) gerealiseerd zijn onder anderen

* Inrichting openbare ruimte "Thuis in Maasgaard" (Projectontwikkelaar)

* Terreininrichting RABO bank Almkerk (Tankens Projectontwikkeling)

* Infrastructuur intergemeentelijk zwembad Andel (Wind-groep Drachten)

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie