logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

Traditioneel

Ook de door opdrachtgevers nog op de traditionele wijze meervoudig onderhands of openbaar aanbestede projecten zijn een vast onderdeel in de contractvormen bij Zijlstra infra bv. Ofschoon hier de eigen inbreng beperkt is blijven wij actief opereren op dit onderdeel. Ook hierbij zijn wij regelmatig succesvol waarbij vaak de laagste prijs als enige gunningscriterium geldt. Dergelijke projecten zijn ook van groot belang voor de continuïteit van ons bedrijf. Bijkomend voordeel is dat wij hierdoor continu scherp blijven om de kostprijs te bepalen waarmee we ook binnen de andere contractvormen ons voordeel kunnen doen. Daarnaast geeft dit opdrachtgevers die kiezen voor andere contractvormen de zekerheid dat er met marktconforme prijzen wordt gewerkt.

De verschuiving binnen dit marktaandeel waarbij op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) wordt gegund geeft ons gelukkig de mogelijkheid om ons toch te onderscheiden. Door middel van een gedegen plan van aanpak is het mogelijk een voordeel te behalen zodat onze klantgerichte aanpak ook binnen dit segment zijn vruchten afwerpt.

Projecten die op deze wijze de afgelopen jaren zijn gerealiseerd zijn onder andere:

  • Prins Alexanderlaan e.o rioolvervanging (Gemeente Breda)
  • Aanleg park Groenendijk (Gemeente Woudrichem)
  • Rioolvervanging en herinrichting Prins Hendrikstraat (Gemeente Heusden)
  • Herinrichting Tuinstraat Rosmalen (Gemeente 's-Hertogenbosch)

 

 

 

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie