logo
DÉ AANNEMER DIE ONTWERPT, BOUWT, FINANCIERT EN ONDERHOUDT

Contact

Meer weten over Zijlstra infra?

bel ons: 0183 - 44 12 22

(Water-) bodemsanering

Zijlstra infra bv is sinds 1 augustus 2014 erkend bedrijf voor de uitvoering van (Water-) bodemsanering. Het BRL SIKB 7000 certificaat is erkend door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 

 

Op basis van het certificaat heeft Zijlstra infra bv in 2014/2015 te Alblasserdam een saneringsproject uitgevoerd en is er in het voorjaar van 2016 een voormalige vuilstort te Veen gesaneerd. Daarnaast worden er regelmatig ook kleine projecten uitgevoerd. Voor de uitvoering van deze en toekomstige projecten beschikken wij over eigen materieel en personeel gespecialiseerd in saneringswerken voor zover van toepassing op (water-) bodemverontreinigingen.

Zoals wij gewend zijn bij alle civieltechnische werken denken wij ook bij saneringswerkzaamheden graag mee met opdrachtgevers om zodoende op de voor ons gebruikelijke efficiente en doelmatige wijze projecten tegen reële kosten ten uitvoer te brengen.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Zijlstra infra!

Meer informatie